ข่าวประชาสัมพันธ์

งานฉลองเปรียญธรรมประจำปี ๒๕๖๒งานฉลองเปรียญธรรม
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๒ (ปีที่ ๒๒)
-----------------------------------------------------------------------
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ วัดโมลีโลกยารามจะจัดงานฉลองเปรียญธรรม
เพื่อถวายทุนการศึกษา-ผ้าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีได้ประจำปี ๒๕๖๒
จำนวน ๒๓๖ รูป และเพื่อทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส-บูรพาจารย์ของสำนัก
มีกำหนดการ ดังนี้
เวลา ๐๙.๐๐ น. มอบทุนศึกษาสงเคราะห์และข้าวสาร แก่นักเรียนนักศึกษา-
ทุนสาธารณสงเคราะห์และข้าวสารแก่คนชรา ผู้พิการ
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสามเณร ๖๐๐ รูป
เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีทักษิณานุประทานอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ของสำนักเรียน
เวลา ๑๔.๐๐ น. มอบทุนการศึกษา-ผ้าไตรจีวรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีได้
และมอบของที่ระลึกแก่คฤหัสถ์ ผู้สอบบาลีศึกษาได้ประจำปี ๒๕๖๒

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมขนาดใหญ่ มีพระภิกษุสามเณรสอบพระบาลีได้เป็นอันดับที่ ๑ ของกรุงเทพมหานครติดต่อกัน ดังนี้ พ.ศ.๒๕๕๐, ๒๕๕๒, ๒๕๕๓, ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐, ๒๕๖๑, ๒๕๖๒ สำหรับปีนี้ มีพระภิกษุสามเณรสอบพระบาลีได้เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ ในพรรษานี้ มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษารวม ๔๔๔ รูป ในวาระมหากุศลนี้ ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ดังนี้
๑. เจ้าภาพทุนการศึกษา เพื่อถวายกำลังใจและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาพระธรรมวินัยแก่พระสงฆ์สามเณรเหล่าศาสนทายาท สืบอายุพระพุทธศาสนา ดังนี้

ประโยค ๑-๒ จำนวน ๘๕ รูปๆละ ๔,๐๐๐ บาท
ประโยค ป.ธ.๓ จำนวน ๔๓ รูปๆละ ๕,๐๐๐ บาท
ประโยค ป.ธ.๔ จำนวน ๔๓ รูปๆละ ๖,๐๐๐ บาท
ประโยค ป.ธ.๕ จำนวน ๒๖ รูปๆละ ๗,๐๐๐ บาท
ประโยค ป.ธ.๖ จำนวน ๑๓รูปๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ประโยค ป.ธ.๗ จำนวน ๑๓ รูปๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท
ประโยค ป.ธ.๘ จำนวน ๘ รูปๆละ ๓๕,๐๐๐ บาท
ประโยค ป.ธ.๙ จำนวน ๕ รูปๆละ ๖๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ. ผ้าไตรจีวรผู้รับทุน ๒๓๖ ไตร คุณสุณิสา ภู่วิไลวัฒนกิจ เจ้าภาพ

๒. เจ้าภาพเครื่องไทยธรรม ถวายพระมหาเถระ เพื่อสร้างทานบารมี คือ
(๑) ไทยธรรมชุดใหญ่ ผ้าไตรและปัจจัย จำนวน ๕๐ ชุดๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(๒) ไทยธรรมชุดเล็ก ผ้าไตรและปัจจัย ๑๕๐ ชุดๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ติดต่อ พระมหาวุฒิภัทร 098-8430299, พระมหาสดใส 087-9166713

๓. เจ้าภาพโรงทาน ถวายพระสงฆ์สามเณรและให้ฆราวาสผู้มาร่วมงานทุกท่าน
ติดต่อ พระมหาพีรธร 097-0164479, พระมหาสดใส 087-9166713

๔. เจ้าภาพทุนสาธารณสงเคราะห์และข้าวสาร ๑๕ กก. มอบให้คนชราและผู้พิการ ๕๐ ทุน (ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท) เจ้าภาพทุนศึกษาสงเคราะห์และข้าวสาร ๑๐ กก. แก่นักเรียนนักศึกษา ๑๕๐ ทุน (ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท)
จองได้ที่ พระมหาอภิลักษณ์ 096-7962617,
พระมหานัฐพล 093-3955446
หรือ
๕. ร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา
ชื่อบัญชี : สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากคลองตลาด เลขที่บัญชี 160-0-05071-9 สอบถาม โทร. 092-5609111, 089-6601464
หมายเหตุ ท่านที่โอนผ่านธนาคาร โปรด สแกนใบเพย์อินส่งมาที่ ID Line. @aww9223v https://line.me/R/ti/p/%40aww9223v พร้อมชื่อ สกุล ที่อยู่ผู้รับอนุโมทนาบัตรให้ชัดเจน ทางวัดจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรส่งให้ต่อไป.
ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางวัดได้ที่ https://www.watmoli.org
https://www.watmoli.com
หรือที่ https://www.facebook.com/WatMolilokayaram
LINE Add Friend

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download? ( 4 kb )


สร้างเมื่อ 23 กรกฎาคม 2562 | อ่าน 3835
เขียนโดย วราสโภ ภิกฺขุ
 
งานวันบูรพาจารย์และฉลองเปรียญธรรม ปี๒๕๖๓
วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจะจัดงานวันบูรพาจารย์และฉลองเปรียญธรรมในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 12/09/2563
อ่าน 2230
 
ขอเชิญทำบุญเข้าพรรษาถวายสลากภัต-สลากทาน ผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายเป็นเจ้าภาพทำบุญเข้าพรรษาถวายสลากภัต-สลากทาน ผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา 03/07/2563
อ่าน 1712
 
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ 02/12/2562
อ่าน 3086
 
e-donation วัดโมลีโลกยาราม
26/07/2562
อ่าน 12501
 
งานฉลองเปรียญธรรมประจำปี ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ วัดโมลีโลกยารามจะจัดงานฉลองเปรียญธรรม เพื่อถวายทุนการศึกษา-ผ้าไตรแก่พร 23/07/2562
อ่าน 3835
 
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัต-สลากทาน
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัต-สลากทาน แก่พระภิกษุสามเณรวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร แขวง 01/07/2562
อ่าน 4277
 
บัญชีบุญวัดโมลีโลกยาราม
13/04/2562
อ่าน 9609
 
ขอเชิญชวนร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและสรงน้ำพระสงฆ์
12/04/2562
อ่าน 3649
 
ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ อบรมบาลีก่อนสอบรอบซ่อม
ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ หรือ ร่วมบุญกันตามกำลังศรัทธา . 08/04/2562
อ่าน 2685
 
เปิดรับสมัคร พระภิกษุสามเณร
สํานักเรียนวัดโมลีโลกยารามรับสมัครพระภิกษุ สามเณร เข้าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี 08/04/2562
อ่าน 3089
 
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ
ถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง (ติว) ประจำปี 450 รูป 01/12/2561
อ่าน 3450
 
ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ
ถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง จำนวน 400 รูป 27/11/2560
อ่าน 2479
 
ขอเชิญท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายพระเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง (ติวซ่อม) ประจำปี 90 รูป
ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งวันได้ที่ พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.9) เจ้าอาวาส 14/03/2560
อ่าน 3302
 
โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ปี 2560 เริ่ม 10 ธันวาคม 2559 - 23 กุมภาพันธ์ 2560
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร สำนักเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่นกรุงเทพมหานคร จะจัดอบรมเข้มก่อนสอบบาลีปี 60 03/12/2559
อ่าน 6039
 
ขอเชิญสาธุชนร่วมกันตักบาตรเทโว วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ชาวพุทธทั่วประเทศจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเ 26/10/2558
อ่าน 3417
 
เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเป็นเจ้าภาพผ้าไตร-ทุนการศึกษา
แด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ในงานฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ วัดโมลีโลกยาราม... 25/08/2558
อ่าน 3720
 
ขอเชิญสาธุชนและคณะศิษยานุศิษย์ร่วมถวายมุทิตาสักการะ
พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙) ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค9 25/12/2557
อ่าน 4518
 
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง(ติว) ประจำปี 300 รูป
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ 04/11/2557
อ่าน 3878
 
ขอเชิญสาธุชนร่วมกันตักบาตรเทโว วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ชาวพุทธทั่วประเทศจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 06/10/2557
อ่าน 3466
 
รายการทุนการศึกษา-ผ้าไตรจีวร และเจ้าภาพโรงทาน
ถวายแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ประจำปี ๒๕๕๗ (ปีที่ 21/08/2557
อ่าน 3894
 
ร่วบุญถวายสลากภัต
ขอเชิญสาธุชนเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัตสลากทานแด่พระภิกษุสามเณร วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ 05/07/2557
อ่าน 2882
 
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๕๗ ซี่งในปีนี้ รอบแรก 25/03/2557
อ่าน 5256
 
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัคร พระภิกษุ-สามเณร ใจเพชร
เรียนบาลีชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙, เรียนนักธรรมชั้นตรี - ชั้นเอก, เรียน กศน. ม.ต้น - ม.ปลาย 22/03/2557
อ่าน 4919
 
ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณ พระพรหมกวี (วรวิทย์) อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ณ เขตพุทธาวาส วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันอังคาร ที่ ๑๑ มีนาคมขอเชิญสาธุชนร่วมบุญในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณ พระพรหมกวี 27/02/2557
อ่าน 3488
 
ขอเชิญ/นิมนต์ ท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายพระสงฆ์สามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง(ติว)จำนวน 250 รูป
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญ/นิมนต์ ท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร 09/12/2556
อ่าน 3774
 
กฐินพระราชทาน ณ วัดโมลีฯ วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
กฐินพระราชทาน ณ วัดโมลีฯ วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. 21/10/2556
อ่าน 3266
 
เชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโว วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2556
คณะสงฆ์วัดโมลีโลกยาราม ขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 15/10/2556
อ่าน 3383
 
งานฉลองเปรียญธรรม-บำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาส ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖
วัดโมลีโลกยารามจะจัดงานฉลองเปรียญธรรม-บำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาส ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ 13/08/2556
อ่าน 3467
 
ทั้งหมด 28 รายการ 1 / 1

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย