วัดโมลีฯ จัดอบรมบาลีก่อนสอบ ชั้นประโยค 1-4 ระหว่างวันที่ 7 มค.-7 กพ. 53วัดโมลีฯ จัดอบรมบาลีก่อนสอบ ชั้นประโยค 1-2-3-4  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และขอนิมนต์พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download? ( 4 kb )


สร้างเมื่อ 29 ธันวาคม 2552 | อ่าน 1266
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
 
ทั้งหมด 0 รายการ

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย