วัดโมลีฯ จัดอบรมบาลีก่อนสอบ ชั้นประโยค 8-9 ระหว่างวันที่ 17 ธค. 52 - 17 มค.53วัดโมลีฯ จัดอบรมบาลีก่อนสอบ ชั้นประโยค 8-9 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download? ( 4 kb )


สร้างเมื่อ 29 ธันวาคม 2552 | อ่าน 784
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
 
ทั้งหมด 0 รายการ

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย