หนังสือแจกฟรี

พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยพยัญชนะ ภาค 3พระธัมมปทัฏฐกถา แปลโดยพยัญชนะ ภาค ๑-๔
โดยพระราชปริยัติโมลี

เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
แปลใหม่ล่าสุด  พิมพ์เป็นธรรมทาน ปี 2558

ท่านที่สนใจรับหนังสือนี้ หรือต้องการร่วมทำบุญพิมพ์หนังสือ (หนังสือธรรมบทภาค 5-8 กำลังจะพิมพ์ต่อไป)  เชิญ/นิมนต์ติดต่อที่เบอร์โทรได้ตลอดเวลา
โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ มือถือ 089-6601-464

ดาวน์โหลดและดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่สร้างเมื่อ 1 กรกฎาคม 2556 | อ่าน 4552
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

 
พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยพยัญชนะ ภาค 1
21/07/2556
อ่าน 25480
 
พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยพยัญชนะ ภาค 2
21/07/2556
อ่าน 6697
 
พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยพยัญชนะ ภาค 3
01/07/2556
อ่าน 4552
 
พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยพยัญชนะ ภาค 4
17/08/2558
อ่าน 4431
 
ทั้งหมด 4 รายการ 1 / 1

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย