ภาพกิจกรรมวัดโมลีโลกยาราม

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ เรือนจำกลางบางขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

พระราชปริยัติโมลี  เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร, เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่, รองเจ้าคณะภาค 9 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด)  และประธานบริหารมหาบาลีวิชชาลัย  พร้อมด้วยคณาจารย์มหาบาลีวิชชาลัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง "การเปิดสอนภาษาบาลี อภิธรรม และมหาสติปัฏฐานภาวนาสำหรับผู้ต้องขัง ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กับ มหาบาลีวิชชาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ เรือนจำกลางบางขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี"


- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย