ภาพกิจกรรมวัดโมลีโลกยาราม

คุณสาธิต และ ด.ญ.วริศรา ฉายสุนทรศิริ ทำบุญวันเกิด

      วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ คุณสาธิต  ฉายสุนทรศิริ และ ด.ญ.วริศรา  ฉายสุนทรศิริ พร้อมคณะญาติ ๆ มาร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ณ โรงเรียนปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ปรารภวันคล้ายวันเกิด โดยได้น้อมนำเอาก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดมาถวายเป็นการเปลี่ยนรสชาติภัตตาหารเพล

     ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญกุศลด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จงเป็นพลวปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามส่ง ให้คุณสาธิต  ฉายสุนทรศิริ และ ด.ญ.วริศรา  ฉายสุนทรศิริ พร้อมทั้งญาติ ๆ และคณะปริวารชน ประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน อีกทั้งให้มีโอกาสได้ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม นำตนให้พ้นทุกข์ ถึงสุขอันไพบูลย์คือมรรคผลนิพพาน ในอนาคตกาลอันไม่ช้าไม่นานนี้ ทุก ๆ ท่าน เทอญ.

     อนุโมทนา สาธุ เด้อ ...- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย