ภาพกิจกรรมวัดโมลีโลกยาราม

ปฐมนิเทศอบรมนักธรรมชั้นตรี

       วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ได้ทำการเปิดปฐมนิเทศการอบรมนักธรรมชั้นตรี เพื่อเป็นการติวเข้มความรู้เตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริงต่อไป โดยมีพระเมธีวราภรณ์ เจ้าสำนักเรียนและอาจารย์ใหญ่สำนักเรียน เป็นประธานในพิธี

       ทั้งนี้ การอบรมนักธรรมชั้นตรี จะใช้เวลาตั้งแต่วันที่ ๙ ต.ค. ๕๕ ถึงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๕๕ โดยมีนักเรียนในสำนักที่เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๗ รูป- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย