ภาพกิจกรรมวัดโมลีโลกยาราม

คุณโยมพิมพ์วรา กุลธนวิทย์ลักคณะ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล

       วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ คุณโยมพิมพ์วรา กุลธนวิทย์ลักคณะ  พร้อมด้วยคณะ ได้มาบำเพ็ญทานบารมีโดยการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

       ด้วยอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญทานบารมีในควาวครั้งนี้ ขอให้คุณพิมพ์วรา กุลธนวิทย์ลักคณะ พร้อมทั้งหมู่คณะและญาติพี่น้อง จงสมบูรณ์ด้วยจตุพิธพรชัย ๔ ประการ คืออายุ วรรณะ สุขะ พละ คิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ก็ขอให้ความคิดนั้นจงพลันสำเร็จทุกประการ อนึ่ง ขอปัจจัยแห่งพระนิพพานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลาย ด้วยเดชแห่งบุญนี้เทอญ

     อนุโมทนาสาธุเด้อ...- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย