ภาพกิจกรรมวัดโมลีโลกยาราม

คุณโยมปาริชาติ ถวายภัตตาหารเพล

                   วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ คุณโยมปาริชาติ พร้อมคณะ มาทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ณ โรงเรียนปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

                   ด้วยอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญทานบารมีในคราวครั้งนี้ ขอให้คุณโยมปาริชาติ พร้อมคณะ จงประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต หน้าที่การงาน ขอปัจจัยแห่งพระนิพพานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลาย

                   อนุโมทนาสาธุเด้อ...- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย