ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ
ถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง (ติว) ประจำปี 450 รูป (เปิด 184 )
01/12/2561
ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ
ถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง จำนวน 400 รูป (เปิด 1036 )
27/11/2560
ขอเชิญท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายพระเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง (ติวซ่อม) ประจำปี 90 รูป
ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งวันได้ที่ พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.9) เจ้าอาวาส (เปิด 1147 )
14/03/2560
โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ปี 2560 เริ่ม 10 ธันวาคม 2559 - 23 กุมภาพันธ์ 2560
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร สำนักเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่นกรุงเทพมหานคร จะจัดอบรมเข้มก่อนสอบบาลีปี 60 (เปิด 3389 )
03/12/2559
ขอเชิญสาธุชนร่วมกันตักบาตรเทโว วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ชาวพุทธทั่วประเทศจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเ (เปิด 1362 )
26/10/2558
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
วันที่ 10/12/2559 - 19/02/2560
อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ชั้น ป.๑-๒-ป.ธ.๙ ปี ๒๕๖๐
วันที่ 29/01/2560 - 30/01/2560
สอบบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๖ - ป.ธ.๗ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ 31/01/2560 - 02/02/2560
สอบบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๘ - ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ 21/02/2560 - 22/02/2560
สอบบาลีชั้นประโยค ๑-๒, ป.ธ.๔, ป.ธ.๕ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ 21/02/2560 - 23/02/2560
สอบบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๓ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ 14/03/2560 - 18/03/2560
ตรวจประโยคบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ 21/03/2560 - 20/04/2560
อบรมบาลีก่อนสอบครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม) ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ 21/04/2560 - 23/04/2560
สอบบาลีครั้งที่ ๒ ประจำปี ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ 05/05/2560 - 07/05/2560
ตรวจบาลีสอบซ่อม ประจำปี ๒๕๖๐
คัดข่าวดี ช่อง 3 Family การเรียนการสอนภาษาบาลี ณ วัดโมลีโลกยาราม
ข่าวช่อง 7 ครั้งแรกในโลก ผู้ต้องขังเรียนภาษาบาลี
อาสาตามหาคนดี ตอน พระเมธีวราภรณ์
นานาวาไรตี้ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
ธรรมะมหาเสน่ห์ โดย พระเมธีวราภรณ์
ธรรมนิยาม วัดโมลีฯ ที่ถูกลืม ตอนที่ 1
ธรรมนิยาม วัดโมลีฯ ที่ถูกลืม ตอนที่ 2
ธรรมนิยาม วัดโมลีฯ ที่ถูกลืม ตอนที่ 3
 
ความหิวคือหัวหน้ากิเลศ
ความหิวคือหัวหน้ากิเลศ ...หากเราเอาชนะหรือรู้จักความหิวได้อย่างถึงที่สุดแล้วเราก็จะเอาชนะกิเลศทั้งหม
โลกกับดวงอาทิตย์
ทฤษฏีสัมพันธภาพโลกกับดวงอาทิตย์? ...โลกและดวงอาทิตย์เกิดมาเมื่อไหร่ใครเป็นผู้สร้างเราไม่รู้แต่ที่รู้
      ขณะนี้ 4 คน
      วันนี้ 19 คน
      เมื่อวานนี้ 103 คน
      สัปดาห์นี้ 554 คน
      สัปดาห์ที่ผ่านมา 378 คน
      เดือนนี้ 1,293 คน
      เดือนที่ผ่านมา 2,153 คน
      ทั้งหมด 110,971 คน
เริ่มนับตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
 

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย